Informatie voor scholen

Wanneer een leerling in aanmerking komt om te schakelen naar een reguliere onderwijssetting dan is het van belang dat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes die er (nog) liggen goed in kaart worden gebracht. De krachten en mogelijkheden van de leerling dienen ook geïnventariseerd te worden. Vervolgens kan er een oriënterend gesprek worden gepland waarin samen met de leerling en ouders wordt besproken dat school schakelkansen ziet. Indien gewenst kan de procesbegeleider hierbij aansluiten.